Zasuwy

Zasuwa Nożowa PE 

Zakres średnic: DN100-1000
Ciśnienie robocze: 4, 6, 10, 16 Bar

Zasuwy nożowe z trzpieniem niewznoszącym przeznaczone są do odcinania przepływu wody, ścieków i innych cieczy nieagresywnych, przepływających w instalacjach naziemnych i podziemnych o temperaturze do 40⁰C i ciśnieniu nominalnym 1,0 MPa. Minimalna temperatura cieczy musi być powyżej temperatury zamarzania. Zasuwy są wykonane i odbierane zgodnie z: normą PN‐EN 12201 Część 4 : 2002 “Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatura.” PN-EN 12266-1:2012 (Armatura przemysłowa. Badania armatury). Próbie szczelności poddawane jest 100% zasuw. Sprawdzana jest szczelność zewnętrzna korpusu, szczelność zamknięcia oraz moment zamknięcia/otwarcia. Zasuwa nożowa może być obsługiwana kołkiem ręcznym, napędem elektromechanicznym lub pneumatycznym. Zasuwa przeznaczona jest do montowania na rurociągu poprzez połączenie wciskane. Zasuwy nożowe mogą być używane w instalacjach na rurociągach ułożonych poziomo i pionowo.

Materiały:Tworzywo sztuczne PEHD, Stal nierdzewna 1.4301 (304) lub 1.4401(316

Katalog produktu

 pdf    91,86 KB    20   Pobierz